สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เรารู้ได้ว่าเราจำเป็นต้องดูแลสุขภาพเรามากขึ้น รักษาความสะอาดมากขึ้น เพราะ COVID-19 หรือ Corona virus disease 2019 พลากชีวิตผู้คนไปไม่น้อยจากทั่วทุกมุมโลก วันนี้บริษัท FDI Corporation Limited มีตัวช่วยมาฝากทุกๆท่าน

Ecokimera สารเคลือบป้องกันเชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรีย ที่มีประสิทธิช่วยลดการแพร่เชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ของเชื้อโรคต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพยาว กว่า 5 ปี หรือมากกว่า เพียงแค่การฉีดครั้งเดียว จากประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน Ecokimera เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะเพียงการฉีดพ่นแค่ 1 ครั้ง มีประสิทธิภาพยาวนาน เราไม่เป็นต้องฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกวันๆ ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนอีกต่อไป

การทำงานของ Ecokimera สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายตามรูปภาพ

Ecokimera จะไม่ฆ่าเชื้อโดยตรง เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์เรา แต่จะเป็นการลดประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อ ยับยั้ง ลดประสิทธิภาพของเชื้อต่างๆ เมื่อเชื้อเหล่านี้ถูกลดประสิทธิภาพลงแล้ว ท้ายที่สุดแล้ว ก็จะตายไปเอง เราสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะปลอดภัย

ผลการทดสอบของประเทศญี่ปุ่น ทดสอบแล้วว่า Ecokimera มีประสิทธิภาพ

 

รถไฟ KINTETSU ของประเทศญี่ปุ่น เป็นรถไฟสายสำคัญ ให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง โอซากะ เกียวโต นาระ นาโงยะ สึ อิเสะ ใช้ผลิตภัณฑ์ Ecokimera ฉีดพ่นภายใน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารเมื่อใช้บริการรถไฟ

คลิปวีดีโอตัวอย่าง ขณะฉีดพ่นในรถไฟ KINTETSU ประเทศญี่ปุ่น