Factory & Office space
ให้คำปรึกษา เช่า – ซื้อขาย พื้นที่โรงงาน และสำนักงาน
ดูรายละเอียด
Construction & Design
บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ โรงงาน อาคารสำนักงานคลังสินค้า
ดูรายละเอียด
Design & Decoration
ออกแบบต่อเติม และตกแต่งทั้ง ภายใน-ภายนอก
ดูรายละเอียด
CAD CAM
ที่ปรึกษาด้านไอที CAD / CAMระบบความปลอดภัยและไฟส่องสว่าง
ดูรายละเอียด

บริการให้คำปรึกษา เช่า – ซื้อขาย พื้นที่โรงงาน และสำนักงาน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำในการเช่าพื้นที่โรงงาน และสำนักงานทั้งใน และนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดหาพื้นที่ตึก และอาคาร เพื่อเช่า-ซื้อ เปิดเป็นสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เช่าพื้นที่โรงงาน  และสำนักงาน

ซื้อขายพื้นที่โรงงาน และสำนักงาน

บริการให้คำปรึกษา เช่า – ซื้อขาย พื้นที่โรงงาน และสำนักงาน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำในการเช่าพื้นที่โรงงาน และสำนักงานทั้งใน และนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดหาพื้นที่ตึก และอาคาร เพื่อเช่า-ซื้อ เปิดเป็นสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เช่าพื้นที่โรงงาน และสำนักงาน

ซื้อขายพื้นที่โรงงาน และสำนักงาน

บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ โรงงาน อาคารสำนักงานคลังสินค้า

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ โรงงานอาคารสำนักงาน คลังสินค้าทั้งใน และนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งรับก่อสร้างตึกสูง และอาคารขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

โรงงาน

อาคารสำนักงาน

คลังสินค้า

บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ โรงงาน อาคารสำนักงานคลังสินค้า

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ โรงงานอาคารสำนักงาน คลังสินค้าทั้งใน และนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งรับก่อสร้างตึกสูง และอาคารขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

 

โรงงาน

อาคารสำนักงาน

คลังสินค้า

รับดำเนินการออกแบบต่อเติม และตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก

ให้บริการออกแบบขยายต่อเติมอาคารสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้าทุกประเภทพร้อมรับดำเนินการออกแบบต่อเติม และตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก

ส่วนต่อขยายโรงงาน

ส่วนต่อขยายอาคารสำนักงานออฟฟิศ

ส่วนต่อขยายคลังสินค้า

รับดำเนินการออกแบบต่อเติม และตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก

ให้บริการออกแบบขยายต่อเติมอาคารสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้าทุกประเภทพร้อมรับดำเนินการออกแบบต่อเติม และตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก

ส่วนต่อขยายโรงงาน

ส่วนต่อขยายอาคารสำนักงานออฟฟิศ

ส่วนต่อขยายคลังสินค้า

ที่ปรึกษาด้านไอที

บริการซอฟต์แวร์ CAD / CAM

  • ติดตั้ง นำเข้า และจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ CAD/CAM
  • รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา

การวางระบบความปลอดภัย และไฟส่องสว่าง

  • แนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน
  • รวมทั้งวิธีการใช้งานที่คุ้มค่า และการบำรุงรักษา

ที่ปรึกษาด้านไอที

บริการซอฟต์แวร์ CAD / CAM

  • ติดตั้ง นำเข้า และจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ CAD/CAM
  • รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา

บริการให้คำปรึกษาการวางระบบความปลอดภัย และไฟส่องสว่าง

  • แนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน
  • รวมทั้งวิธีการใช้งานที่คุ้มค่า และการบำรุงรักษา