บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีประวัติยาวนานมากกว่า 25 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2538 โดยปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 246 อาคาร์ไทม์สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03, ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้บริหารในเครือ เอฟ ดี ไอ กรุ๊ป

คุณฮิเดฮิโกะ ไซโตะ 
(CEO and President)

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง
(Managing Director)

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นหนึ่งในงานก่อสร้าง ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

เราจะเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคม และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมพร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ

ความเป็นมาของบริษัทเรา

บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น เป็นส่วนหนึ่ง ในเครือของ เอฟ ดี ไอ กรุ๊ป ที่มีบริษัทในเครือมากกว่า 6 บริษัท ซึ่งมีธุรกิจที่แตกต่างกัน ได้แก่

ค.ศ. 1995

บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ค.ศ. 2003

บริษัท เอฟ ดี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
www.fdi.co.th

ค.ศ. 2011

บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
www.fdirecruit.co.th

ค.ศ. 2015

บริษัท พี เอ็น เอส  ออดิทติ้ง จำกัด

ค.ศ. 2016

บริษัท เอฟ ดี ไอ โลจิสติกส์ แอนด์ บิซ แมเนจเม้นท์ จำกัด
www.fdilogisticsandbiz.com

ค.ศ. 2019

บริษัท จ๊อบเยส จำกัด
www.jobyes.co.th

ค.ศ. 2019

เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เอฟ ดี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็น บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด