บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีประวัติยาวนานมากกว่า 25 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2538 โดยปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 246 อาคาร์ไทม์สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03, ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้บริหารในเครือ เอฟ ดี ไอ กรุ๊ป

Mr. Hidehiko Saito

คุณฮิเดฮิโกะ ไซโตะ 
(Chairman)

Mrs. Patcharaporn Wechwitayakhlung

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง
(President)

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นหนึ่งในงานก่อสร้าง ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

เราจะเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคม และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมพร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ

ความเป็นมาของบริษัทเรา

บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น เป็นส่วนหนึ่งในเครือของ เอฟ ดี ไอ กรุ๊ป ที่มีบริษัทในเครือซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจที่แตกต่างกันไป ได้แก่

พ.ศ. 2538

บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2546

บริษัท เอฟ ดี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
www.fdi.co.th

พ.ศ. 2554

บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
www.fdirecruit.co.th

พ.ศ. 2556

บริษัท เอฟ ดี ไอ โลจิสติกส์ แอนด์ บิซ แมเนจเม้นท์ จำกัด
www.fdilogisticsandbiz.com

พ.ศ. 2558

บริษัท พี เอ็น เอส  ออดิทติ้ง จำกัด

พ.ศ. 2562

บริษัท เอฟ ดี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด